کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.

خدایا...

چقــــــدر قشنگ گفته سیمین بهبهانی :
.
.

.

وصیت کرده ام ..

بعد از مرگم همراه من دو تا فنجان چای هم..

دفن کنید ..

شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید ..

به هرحال دلخوریها کم نیست ..

از بندگانش..

همانهایی که ..

بی اجازه..

وارد شدند،..

خودخواهانه قضاوت کردند،..

بی مقدمه شکستند..

و بـــــی خدا حافظی رفتند..

 
ادامه مطلب

[ سه شنبه 94/12/25 ] [ 3:58 عصر ] [ Elahe,kh ]

بابالنگدراز

[ سه شنبه 94/12/25 ] [ 3:54 عصر ] [ Elahe,kh ]

دوستم پردیس جون تولدت مبارک اجی جوونم

ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت

برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست

پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . .
ادامه مطلب

[ سه شنبه 94/12/25 ] [ 11:51 صبح ] [ Elahe,kh ]

خُنـَکای بهشــت گوارایِتـان دُختـَـران چــآدُری

 

تو مےتَوانـے روسَری نِصفه نیمه اَت را هِـے


بَرداری وَ دوبـآره بِگُذاری


مےتَوانـے گـآه بادبِـزَنــَـش کُـنـے


مےتَوانـے مآنتو سِـفید نازُکــِـ چَـسبانِ کوتـآه


بِــپوشـے تا گــَـرمَتــ نشـَـوَد


مےتَوانـے شَـلواری بِـپوشـے ?ہ دَمپایـَش تا 


صندلتـــــ 20 سانتی  مِتـر فاصِلهـ


داشتهـ بآشـَـد ، مےتَوانـے جورابــ هَـم نـَپوشـے


لآکــ هـَم ?ہ لابــُـد خُنــَـک کُـننده اَستـــ


بـوی ادکُلنتــ هـَم میتوانـَد تا 10 مِتــر پشتــِ


سَـرَت تعقیبتــ کُــنَد


بَستــَنـے هـَم لیــس بِـزن روی نیمکـَـتـــ پارکـــ


فـَـرض کـُـن اینـها بَـلـَد نیستَـند مِثــل تو باشَـند


فـَـرض کـُـن اینـها عـآدَتــ کـَرده اَند بهـ این


پارچهـ سیـــآه دَر این


گـَـرما


فـَـرض کـُـن گـَـرمِشان نمـے شَـود


فـَـرض کـُـن تو روشـَـن فِکـری و اینهـآ اُمـُـل


آخـَر تو چه میدانـے چـآدُر ترنـُم عـَطر


یـآس استـ دَر فضـای

 


غُبـار آلودِ دُنیـا؟


آخـَر تو چه میدانـے حِـجابـ خُـنکا و زیبایـے


به وجود هَـر دُختـَر


مـےنِشـانَد؟


تـو مےتَوانـے خـوش باشـے به عـَـرق نَـکردَن دَر دُنیـاخُنـَکای بهشــت گوارایِتـان دُختـَـران چــآدُری
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 94/12/20 ] [ 12:8 عصر ] [ Elahe,kh ]

آرام باش

بزرگترین اقیانوس آرام است...

تو نیز آرام باش
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 94/12/20 ] [ 11:45 صبح ] [ Elahe,kh ]

معنای زندگی"زندگی" با کلمه"زن" آغاز میشود.

آری "زن" به زندگی معنا میدهد
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 94/12/20 ] [ 11:41 صبح ] [ Elahe,kh ]