کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.

عشقت باید..

عشقت باید تو بغلت باشه


محکم تو سینه خودت فشارش بدی
تا نفسش بند بیاد
جیغ بکشهدور خودت بچرخی و بچرخونیش
این قدر بچرخی ... این قدر بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ... بچرخی ... بچرخونی ...
تا سر هر دوتانم گیج بره پهن شید رو زمین
بعد چشماتونو ببندید
دنیا دور سرتون بچرخه ... بچرخه ... بچرخه ...
بعد خوشحال باشی که چقدر زورتون زیاده که تونستین دنیا به این بزرگی رو بچرخونین
دو نفری♥..ادامه مطلب

[ شنبه 94/10/19 ] [ 10:3 عصر ] [ Elahe,kh ]

واسه منو عشقم..

چه جیـــــــــــــــــــــگر میشه { بچه ای } کـه ( قیافش )  به من بـــــــره{ هیـــــــــکلش }  به تــو

( تیــــــــپش )  به مــــآ


ادامه مطلب

[ شنبه 94/10/19 ] [ 9:57 عصر ] [ Elahe,kh ]

من دخترم.

من یک دختـــــــــرم 


نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن 

اگر بخــــــــــواهم


تمام هویــــت مردانه ات را 

به آتـــــــــش خواهم کشید


 

مـــــــــــــن غـــــــــرورم را 

به راحتی به دست نیاورده ام 


که هروقت دلت خواست خردش کنی 

غــرور مــــــــــن اگر بشکند 

 

 با تیکه هایش شاهرگ زندگی تــــو را نیز خواهد زد...!!! 
ادامه مطلب

[ شنبه 94/10/19 ] [ 4:1 عصر ] [ Elahe,kh ]