کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

خدای الهه...

چرابعضی آدمهااینقدراحساس تنهایی میکننددرحالی که توهستی؟؟

چرابعضی هااز زندگی ناامیدمیشند درحالی که توهستی؟؟ 

چرابعضی آدمهاازتوناامیدمیشند درحالی که توهمیشه وهرجاهستی؟

خداجون?خدای من?خدای مهربانی ها?ای خدای الهه همیشه کنارم باش.کنارم باش ونزارکه گمراه بشم?نزارکه فراموشت کنم وازبودن توازکمک توناامیدبشم.

نه من ناامیدنشدم از حضورپرنورتوچون همچنان دارم نفس میکشم وزندگی میکنم(ولی ای کاش نفس نمیکشیدم)فقط...فقط ازت کمک میخوام کمک.

خدای الهه میشه به من به الهه کمک کنی؟؟

تواین دنیاتوواسم فقط موندی ویه دنیااشکوآه. بزرگواری کن همچنان کنارم باش.

ازطرف:تنهاترین دختردنیات.
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/6/11 ] [ 11:41 عصر ] [ Elahe,kh ]

قلب های سنگی

خدای مهربانی هاچراقلب روآفریدی؟؟اصلاچراعشق ومهربانی ووابستگی روآفریدی و به کالبدآدمیزادواردکردی؟

اه کاشکی دل وقلب وعشق اصلاوجودنداشت.

خداجون میبینی؟اینجاقلب شیشه ای وزیبای آدمیزادتبدیل به قلب های سنگی وزشت شده توکه همه چیزومیدونی چراآفریدیش؟

خدایاحالم بده?بد.دلم گرفته چندوقته شب هابالشتم خیس خیس میشه...مگه چیکاکردم که حقم اینه؟؟؟...

 

خدای الهه بهت نیازدارم?نیاز.

ازطرف:تنهاترین دختردنیات.
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/6/11 ] [ 11:1 عصر ] [ Elahe,kh ]

گاهی گمان نمیکنی...

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،

گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود؛

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛

گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست،

گاهی تمام شهر گدای تو می شود...

 


دکتر علی شریعتی
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/6/11 ] [ 11:19 صبح ] [ Elahe,kh ]

مهربان خدای من

مهربان من

من با مهربانی ات به دنیا آمدم

با مهربانی ات قد کشیدم

با مهربانی ات زندگی کردم

با مهر بانی ات عاشقت شده ام

ای مهربان خدای من................

ای مهربان معبود من

ای مهربان معشوق من

این عشق را از من مگیر...........................

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 95/6/10 ] [ 6:8 عصر ] [ Elahe,kh ]

مهربان خدای من

مهربان من

من با مهربانی ات به دنیا آمدم

با مهربانی ات قد کشیدم

با مهربانی ات زندگی کردم

با مهر بانی ات عاشقت شده ام

ای مهربان خدای من................

ای مهربان معبود من

ای مهربان معشوق من

این عشق را از من مگیر...........................

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 95/6/10 ] [ 6:8 عصر ] [ Elahe,kh ]