کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
.

عشق

قلب آسمانی


شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی ؟؟؟
به خودت میگی اصلا واسه چی دوستش دارم ؟؟؟
مگه چیکار کرده که از همه بهتر باشه ؟؟؟
همینطوری که داری با خودت فکر میکنی

یهو یه چیزی یادت میاد !!!

یه چیز خیلی کوچیک ...
مثل یه خاطـــــــره ...
یه حـــــــرف ...
یه لبـــــــخند ...
یه نـــــــگاه ...


همین ... همین کافیه تا به خودت بیای
و مطمئن بشی که نمیتونی فراموشش کنی !!!
که شده زندگیـــــــت ...
نفســـــــت ...ہ
ادامه مطلب

[ یکشنبه 95/4/20 ] [ 6:24 عصر ] [ Elahe,kh ]