کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

میشودمرابغل کنی؟

ـخـــدایــــا

در گـــلـــویــــم ابـــــر کـــوچکــــی اســــت

کــــه خیـــــال بـــــارش نــــــدارد ،

میشــــود مـــــرا بغـــــل کنــــی ؟
ادامه مطلب

[ شنبه 95/5/23 ] [ 11:1 صبح ] [ Elahe,kh ]