کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.

امروزهم بابی توبودن گذشت.

امروزهم بابی توبودن گذشت.

این روزهاوساعات دارن همچنان به آرامی میگذرندوتوهنوزهم پیش من نیستی نه دستانت رادارم نه حتی صدایت درگوشم طنین اندازمیشود.آخرکی؟کی به دیدارمعشوقه ات می آیی؟؟کی معشوقه ات راازعذاب ودلتنگی رهامیکنی؟؟

تیک تیک ساعت روی اعصابمه وباروح وروانم بازی میکنه...

دیگه نمیتونم?نمیتونم فقط باخاطراتت به زندگی ادامه بدم نمیتونم..

خدای الهه کمی آرامش میخوام?کمی لبخندازته دلم?کمی...

ازطرف:تنهاترین دختردنیات.

شده سهم من ازدنیاتب تندپریشونی

نگوخوش حال وخوشبختی توحالمونمی دونی.
ادامه مطلب

[ شنبه 95/6/13 ] [ 4:35 عصر ] [ Elahe,kh ]