کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

من وبابام

بابام خیلی کتابی اس میده...
نوشته بود: فرزنـــــدم
 آیا می توانی نانی بخری؟
من- آاااااااه پدر..ای ابرهای تیره ببـــــــــــــــــارید بر من, و ای رعــــــــدها بسوزانید پیکر بی جان مـــرا, اگر نخـــــواهم توانست قرص نانی فرا آورم..
آاااااااااااااه ای پــــــــدر...
کنون که تو در آسایشی, من خود را به سرعت به شاطر خواهم رساند و از او طلب نان خـــــواهم کــــــــــــرد...
.
.
هیچی دیگه بعدش که زنگ زد جملات ادبیشو اینجوری تموم کرد:

"آه ای کــــره خر پدسگ!"
الانم تو فضای سبز کنار خونمون نشستم,
و بحران شخصیتی گرفتم من, چجولی میشه آخـــــه!!!!ادامه مطلب

[ جمعه 94/8/8 ] [ 10:0 صبح ] [ Elahe,kh ]