کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.

چه خوب است

چـــه خــوب اســـــــت :

آدمـــ ـهــا ؛  "یــــک نفــــر" را

هـــر روز دوســــت داشتــــه بـــاشنــــد  .

نـــــه اینکـــــه ؛ هــــر روز یــــک نفــــــر را .
ادامه مطلب

[ شنبه 94/8/9 ] [ 2:54 عصر ] [ Elahe,kh ]