کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

دوام نمیارم...

 

?خــدایا

 


 . . . کــمــی بــیـا جــلــوتــــر 

 


  ! . . .مــی خــواهـــمـــ در گوشــت چــیــزی بــگــویم

 


 . . .ایـن یـک اعــتـرافــــــ اســت 

 


مــن بــی او یـــک لحظـــه هم

 

 

  . . . دوامــ نــمی آورمــ
ادامه مطلب

[ جمعه 94/11/16 ] [ 4:53 عصر ] [ Elahe,kh ]