کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

بانو

سخنی ندارم بانو

 

فقط یادت بماند

که امروز دخــــتری

فردا مادر دخـــتردیگری هستی

و روزی می اید که مادر بزرگ میشوی

پس جدا از همهی نا پاکی ها تو پاک بمان

دختر بآش دخترونه نآز کن

دخترونه فکر کن دخترونه احسآس کن

دخترونه استدلال کن دخترونه زندگی کن

امآ بدون غم رو به اشتبآه توی فرهنگ دخترونه تو جآ دآدن

به سلآمتی همه ی دخترآ
ادامه مطلب

[ دوشنبه 94/11/26 ] [ 12:12 عصر ] [ Elahe,kh ]