کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.

دوستم پردیس جون تولدت مبارک اجی جوونم

ای زیبا ترین ترانه ی هستی ، بدان که شب میلادت

برایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست

پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک . . .
ادامه مطلب

[ سه شنبه 94/12/25 ] [ 11:51 صبح ] [ Elahe,kh ]