کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.

زندگی

زندگی می کنم حتی اگر بهتــــــــــــرین ها را از دست بدهم!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم می سازد،

بگذار هرچه ازدست می رود، بــــــِرود!
من آن را میخواهم که به التــــــــماس آلوده نباشد!

حتی زنــــــــدگی. . .


 ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/2/23 ] [ 11:38 عصر ] [ Elahe,kh ]