کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
.

ساکت ترین شاگرد زندگی

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

آنقدر به خاطر ضربدرهای جلوی اسمم

چوب روزگار خوردم 

که تبدیل شدم به 


ساکترین 

شاگرد 
زندگی
ادامه مطلب

[ جمعه 95/2/24 ] [ 6:23 عصر ] [ Elahe,kh ]